Referenciáink

Víz-, gáz-, fűtésszerelés és szellőzéstechnika

 

Az elmúlt évtizedek során hazai és külföldi épületgépészeti kivitelezésben főbb megrendelőink és partnereink az alábbi cégek voltak:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázatírás, projektmenedzsment

 

 

Cégünk munkatársai több mint 10 éve foglalkoznak pályázatírói és projektmenedzseri feladatok ellátásával. Hazai pályázatok terén részt vettünk többféle ágazati program (GOP, TÁMOP, KEOP) nyertes pályázatainak kidolgozásában és menedzsmentjében. Nemzetközi programok területén jeletős tapasztalattal rendelkezünk Európai Területi Együttműködési Programok (Interreg IIIC, CENTRAL EUROPE, SOUTH EAST EUROPE, INTERREG IVC, Horvát-Magyar Határmenti Program), versenyképességi programok (CIP, Intelligent Energy Europe) terén; valamint a 2014-ben indult Uniós programozási időszak új kiírásai kapcsán (Horizon 2020, Erasmus+). Fő tématerületünk az energetika, melyen belül többek között önkormányzati energiamenedzsmenttel, energetikai oktatások szervezésével, intelligens mérési megoldásokkal foglalkozunk.

 

Néhány kapcsolódó projekt és szakmai tanulmány: 

 

  • MANERGY - Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó regionális energiaellátási modellek és helyi energiastratégiák kidolgozása, CENTRAL EUROPE program, feladatok: projektírás, 6 külföldi partnerszervezet munkájának vezető partneri koordinálása, szakmai tanulmányok  készítése önkormányzati energiamenedzsment témában; költségvetés: 1.167.526 EUR (~350 millió Ft)

  • V-Educa - Közel zéró energiás házak építésével kapcsolatos oktatás kivitelezők számára, okos mérők elhelyezése és működtetése önkormányzati épületeknél, Horvát-Magyar Határmenti Program, feladatok: projektírás, horvát és magyar partnerek vezető partneri koordinálása, tananyag összeállítása, okos mérési feladatok; költségvetés: 169.044 EUR (~51 millió Ft)

  • EEPannonia - Önkormányzati épületek energiahatékonyságának vizsgálata a horvát és magyar oldalon, energetikai beavatkozások kidolgozása, szakmai tanulmányok összeállítása, Horvát-Magyar Határmenti Program, feladatok: projektírás, szakmai tanácsadás; költségvetés: 188.140 EUR (~56 millió Ft)

  • Részvétel Pécs MJV Energiastratégiájának összeállításában (pénzügyi források fejezet, kapcsolódó hazai és uniós politikák bemutatása fejezet)

  • Részvétel Pécs MJV, Szekszárd MJV, Tab és a Mecsek-Völgység Hegyhát LEADER Csoport fenntartható energia akciótervének kidolgozásában 

  • NZEB (közel nulla energiafogyastású) épületekkel kapcsolatos hazai és uniós szabályozások bemutatása, NZEB építési beruházások finanszírozási formáinak elemzés

 

Oktatási tapasztalatok:

  • Energiamenedzsment oktatás önkormányzati alkalmazottak számára

  • Innováció menedzsment - kisvállalkozások innovációs teljesítményének összzevetése